Re: Wandystan: Incognito c.d.

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Salwador Salwadori, dnia 22 stycznia 2005 (19:28:22) napisaďż˝(a):


khandkruper wrote:
(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Promocji :)

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.