Re: Wandystan: POPRAWKI

a_medyceusz@...
 

Użytkownik Michał Sobczak napisał:
Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisał(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
 - 3.Na wniosek Buduara Komisarz właściwy do spraw administracji bada
zgodność uchwały z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodności
uchwały z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy właściwy do spraw
administracji
uchyla uchwałę.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest sąd, a nie Komisarz...

4. Dodanie artykułu 9. o treści
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca się do osoby posiadającej
inicjatywę
ustawodawczą, aby ta wystąpiła do Churału z wnioskiem o nowelizację
ustawy o
samorządzie terytorialnym. Churał ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwykłą większością głosów.
Znów dla ścisłości: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mogę prosić o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar może zwrócić się do osoby posiadającej inicjatywę ustawodawczą z
prośbą o wystąpienie z inicjatywą zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez
tego przepisu. Oczywiście osoba taka może prośbę olać. Moim zdaniem
niedopuszczalny jest zapis, że osoba, do której wniosek się skieruje, musi
taki wniosek przedłożyć Churałowi, bo ponosi ona polityczną odpowiedzialność
za swoje inicjatywy i nie może być mowy o zmuszeniu osoby do skierowania
projektu ustawy, który do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale jeśli taka osoba
mogłaby wniosek olać, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, więc
sądzę, że projektodawcy chodziło o to, żeby osoba mająca inicjatywę MUSIAŁA
taki wniosek skierować pod obrady Churału.

To, że Churał ustawę o zmianiu ustawy [tak jak każdą inną prócz
konstytucyjnej z resztą...] uchwala zwykła większością głosów, więc nie
widzę potrzby zapisywania tego po raz wtóry.

--
Michał Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
-----------------------------------------------------------------

jasne nie ma przymuszania . moze byc sedzia w zasadzie :] okej to poprawione
a od swego nie odejde :P


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.