Z ostatniej chwili: Robert Piramida potępił!


Helmut Walterycz
 

http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10969/1


Robert Samo-Zło Fryderyk Piramida karci i nawołuje do opamiętania.

Z Grodziska

dla Wand-TASS

Mariusz Marks Kolanko

Rude Prawo

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.