locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Polyna #bierut #wandystan

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Polyna #wandystan

By Polyna

#wandystan - Wie ktoś może co się dzieje z Pupką? Nie logował się na jabberze od tygodnia, a zwykle jakieś 2 razy w tygodniu można było go na parę godzin złapać...

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.