Re: Wypierdalać!

Torkan Ingawaar
 

Test, test, test

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.