Opublikowano...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

...
- Ustaw� o samorz�dzie terytorialnym,
- Ustawďż˝ Ordynacja wyborcza do GRN
- Traktat o stosunkach dyplomatycznych z Sarmacjďż˝
- Konwencjďż˝ Konsularnďż˝ z Sarmacjďż˝

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.