Podziękowanie

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

W imieniu w�asnym oraz Narodu Wandejskiego pragn� serdecznie podzi�kowa� Panu Jerzemu Go�owanowowi oraz aktorom teatru w Elfidas za wspania�y wyst�p na deksach Teatru Narodowego w Genosse Wanda Stadt.

Dzisiejszy wyst�p w Wandystanie z pewno�ci� przyczyni sie w znacznym stopniu do zacie�niania przyja�ni Scholandzko- Wandejskiej.

Zapraszam do przeczytania recenzji sztuki (autorstwa Tow. Mandragora Jutrzenki), pod adresem: http://www.wandystan.work.only.pl/index.php?co=brama&kto=20050212213608.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.