nawiązanie do konkursu :D

a_medyceusz@...
 

... na dzieło sztuki :D termin składania prac do 13 marca 2005 :D najlepiej
w formatach jpg bądź bmp

I nagroda 20 en :D

oraz wyróżnienie przez Muzeum Narodowe 10 en :D

 

 


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

----------


Zamykam głosowanie nr 18/01/05 z uwagi na to, że wszyscy Kwiatoni oddali
swój głos. Stwierdzam, na podstawie poniżej zacytowanych wyników głosowania,
wybrana została opcja 1 tzn. :

OPCJA 1

1. Buduar Miasta może wnieść do Komisarza Ludowego właściwego do spraw
administracji publicznej wniosek, o powołanie Vice Buduara, któremu może
przekazać część swoich uprawnień, oraz który będzie zarządzał miastem
podczas nieobecności Buduara lub na jego prośbę.
2. Buduar Miasta ma możliwość odwołania Vice Buduara, powołanego na jego
wniosek.

GŁOSOWANIE NR 18/01/05


Aleksander Keller: OPCJA 1
Paweł Milewski: WSTRZYMUJĘ SIĘ

Salvador Salvadori: OPCJA 2
Arivio Medyceusz: OPCJA 1
Krzysztof Szczucki: OPCJA 1
tow. Keller






Yahoo! Groups Links









[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.