Nowe arty w bramie

khandkruper <khand@...>
 

1. recenzja wczorajszej sztuki
2. dzisiejsze spotaknie moje z troyem

Khand

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.