Re: Sytuacja w Baridasie, czyli JKW Kilofow kontra Reszta Świata.

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10898/12


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.