Re: Ałer Sałnd Iks I


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

W dniu 14 czerwca 2018 21:42 użytkownik Helmut Walterycz <llll@vp.pl> napisał:
Mój głos jest głosem Towarzyszy.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.