Re: Wybory prezydenckie teaser trailer


Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

W dniu 20.06.2018 o 00:44, Jezus Ipanienko pisze:
Wypierdalać!
Według wyliczeń ludowych naukowców z Instytutu Kadencji Stosowanych im. Gurbangulego Mälikgulyýewiça Berdimuhamedowa przy Politechnice Precelkhandzkiej moja kadencja jako Drogiego Lidera upływa w dniu 13 lipca 2018 r., tj. za ok. 23 dni.
I.e. mam 23 dni na napisanie skryptów wyborczych. A nawet mniej.

Przynajmniej jedna rzecz wypadnie mi z DoZro...

Piszę o tym w związku z tym, że ostatnio i przedostatnio byłem jedynym kandydatem na urząd, a o re-reelekcję nie będę się ubiegał z przyczyn różnych. 23 dni to sporo czasu, więc może tym razem ktoś by się zgłosił? Byłoby supcio.
A nie możemy obwołać po prostu tow. Pupki Prezydentem for Lajf, Wiecznym Mandragorem Jutrzenki i Socjogramu, Wielkim Szurologiem, Ojcem Chrzestnym Narodu, Rewolucji, Ludu Pracującego i Wszystkich Rzeczy Widzialnych i Niewidzialnych, Marszałkiem Państwa, Konduk(a)torem, Wójcą, Camilem Caudillo, Pogłównikiem, Wodzem, Oberszturmbanfirerem, Naszym Wielkim Przewodnikiem i Przodownikiem, Matką-bohaterem, Miastem-bohaterem, El Szefe, Drogim Liderem, Wandybaszą i Misterem Mokrego Podkoszulka roku 2018?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.