System Stron Wandejskich 20180623 'Emmerson Mnangagwa' wydany


Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

Cytat dnia:

“If you press logout you get forgotten, watch a post but a reminder, just about how boring our lives ar-ar-ar-are”
— Tahj Malik Chandler

Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją:

* Rozdzielono strony logowania i wylogowania.

Zabezpiecza to przed przypadkowymi wylogowaniami, które mogły być wcześniej wywołane cofaniem się do poprzedniej strony w historii tuż po zalogowaniu, bądź przejściem na stronę logowania w inny sposób.

Informacje dodatkowe:

Ponieważ tow. Drogi Lider jakiś czas temu narzekał że nic nie informuję o moich zmianach w systemach informatycznych, teraz każda zmiana zostanie zaanonsowana publicznie w taki sposób na liście dyskusyjnej.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.