Re: Ałer Sałnd Iks I


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Towarzysze,

I jeżeli tak to jaki? „Motyle”? Chyba byłby to najlepszy wybór
Mój głos na gołos Korei.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.