Re: Problemy z wandeą


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

On Mon, Jul 9, 2018 at 04:49 am, Paulina Laura Emilia wrote:

Szud łork nał.
Balszoje spasiba!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.