Re: System Stron Wandejskich 20180723 ‘Faure Gnassingbé’ wydany


Halabanacha
 

Gromkie szcziszczat, Toszczarzyszko!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.