Re: Wybory


Halabanacha
 

Przez chwilę zastanawiałem się czy jednak nie wycofać się z poprzednio złożonej deklaracji i zgłosić się w wyborach, ale że tow. Polyna zgłosiła się w wyborach, to informuję każdego, kogo to obchodzi (inb4 nikogo xD), że *nie kandyduję* w tych wyborach.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.