Re: Wybory


Jezus Ipanienko
 

Ustawiłem się w kolejce i czekam na jutrzejsze otwarcie lokalu!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.