Re: Wybory


Alojzy Pupka
 A lokal wyborczy znajduje się tutaj:

Urząd Trybuna chciałby BARDZO GORĄCO z tego miejsca podziękować Towarzyszce
za przygotowywanie skryptów lokalu wyborczego.

Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.