Re: Lista na stronie działa

Alojzy Pupka
 

W dniu 20 marca 2018 00:22 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał:

Byle nie Medal Nadwyżki!
W MW takiego nie ma (i chwała Wandzie) ;)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.