Wandea Ludu - Wyniki wyborów prezydenckich #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wyniki wyborów prezydenckich

By Ludowa Komisja Wyborcza

Ludowa Komisja Wyborcza

Po przeliczeniu głosów w urnach, podajemy wyniki wyborów na prezydenta Mandragoratu Wandystanu odbywających się 28-29 lipca 2018 do publicznej wiadomości:


Do głosowania uprawnionych było 8 osób. Oddano 6 głosów. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 75%.


Oddano:

  • za Polyną − 5 głosów,
  • przeciw Polynie − 1 głos.

Oznacza to, że prezydentem wybrana została tow. Polyna.

Wypierdalać!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.