Re: Wandea Ludu - Wyniki wyborów prezydenckich #wandealudu


Jezus Ipanienko
 

Życzę zarówno mojej poprzedniczce jak i mojej następczyni samych sukcesów w drogim liderowaniu Wandystanowi!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.