Re: Lista na stronie działa

Alojzy Pupka
 

2018-03-19 23:20 GMT+01:00 Helmut Walterycz <llll@...>:

Dzięki wielkim czynom towarzyszek inżynierek i towarzyszy inżynierów wracamy
do wielkiego środka komunikacji, ulepszonego przez integrację ze stroną
główną naszej ojczyzny. Hip hip hurra!
Hip hip hurra!

Może order pracy dla tow. Polyny?
W tym wypadku najlepszy byłby Order Podejmowania Decyzji, gdybyśmy
taki mieli w menu. Bo różne opcje to już, łohohoho, od dawna były
rozważane. Ale wreszcie towarzyszka Wileńska wzięła i zdecydowała, co
wbrew pozorom było tu chyba najtrudniejsze w tym przedsięwzięciu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.