Re: Wybory


Jezus Ipanienko
 

Uprzejmie donoszę, że zaktualizowałem info odnośnie nowej Prezydentki i przekazałem klucze do pałacu prezydenckiego.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.