Edykt Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych


Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

Po trzech emocjonujących kadencjach gdzie kolejni Prezydenci mieli w sumie na formalizmy wyjebane, przedstawiam już to kolejny w prawnej historii Wandystanu edykt określający organizację Rady Komisarzy Ludowych.

Postanowiłam tym razem powołać rząd czysto techniczny, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Uznałam że w sumie niezbyt potrzebni są nam komisarze do spraw kultury czy sportu, którzy do tej pory istnieli głównie po to żeby RKL „jakoś wyglądała”, a to co robili zawsze mogą i mogli robić oddolnie. Żadne dodatkowe stanowiska nie są z kolei nam zbytnio potrzebne, i nie widzę nikogo kto by „naturalnie” pasował na jakiegoś komisarza ludowego.

Jeżeli jednak _ktoś_ będzie do _czegoś_ przydatny lub chętny, edykt wprowadza całkowicie nową instytucję – sekretarzy do wykonywania określonych zadań. No dobrze, nie całkowicie nową – jakiś czas temu istniał urząd sekretarza stanu ds. prazdników, który zajmował się przygotowywaniem obchodów iluśtamlecia Mandragoratu Wandystanu. Także i teraz, sekretarze będą zajmować się *konkretnymi* sprawami, inaczej niż komisarze kierujący ogólnymi działami administracji.

No dobra, koniec już tego przegadanego wprowadzenia – hier ist ein Edikt:

* * *

Genosse-Wanda-Stadt, 30 lipca 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 5A Konstytucji Mandragoratu Wandystanu powołuje się urzędy komisarzy ludowych do spraw:

— informatycznych,
— infrastruktury.

§ 2

Komisarz ludowy do spraw informatycznych projektuje, tworzy i wdraża systemy informatyczne Mandragoratu Wandystanu oraz zarządza nimi.

§ 3

Komisarz ludowy do spraw infrastruktury zarządza serwerem wandejskim i jest jego formalnym właścicielem; prowadzi zbiórki składek na serwer i opłaca jego utrzymanie.

§ 4

Urzędem komisarza jest komisariat. Komisarze ludowi określają organizację swoich komisariatów; powołują i odwołują swoich zastępców oraz osoby na stanowiska w swoich komisariatach.

§ 5

W skład Rady Komisarzy Ludowych, oprócz komisarzy, wchodzą także powoływani i odwoływani przez Prezydenta sekretarze w randze komisarza ludowego wypełniający określone przez Prezydenta zadania.

§ 6

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wszystkie poprzednie edykty w sprawie organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych tracą moc.

(—) Polyna
prezydentka Mandragoratu Wandystanu

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.