Re: Edykt Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

wt., 31.07.2018, 11:21 użytkownik Alojzy Pupka <@alojzypupka>
napisał


ay, ay sir^wM'LADY
Zawiodłam się, Towarzyszu.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.