Re: Zrzeczenie się obywatelstwa

Jezus Ipanienko
 

Postanowiłem tułać się z płomieniem Rewolucji po wszelkich zakątkach mirkoświata i nie obciążać przez to wandejskiego systemu wyborczego.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.