Re: Zrzeczenie się obywatelstwa

Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

W dniu 31.07.2018 o 22:51, Helmut Walterycz pisze:
fan LKW
Lastkraftwagenów?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.