System Stron Wandejskich 20180802 ‘Dżafar an-Numajri’ wydany

Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

Cytat dnia:

“Didn't you know, I was waiting on you, my face turned to stone when I heard the news”
– K. Omari West

Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją:

* Dodano nazwy agencji informacyjnych w wieściach z Dreamlandu i wyjątkowo powiększono liczbę ostatnich wiadomości do ośmiu.

* Poprawiono przeoczoną podczas poprzedniej zmiany ikonę na stronie profilu mieszkańca.

* Zmieniono sposób wyświetlania bierutów na stronie głównej upodabniając je do tego jak są wyświetlane pozostałe sekcje.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.