Re: Lista na stronie działa

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 21.03.2018 o 10:05, Alojzy Pupka pisze:
W tym wypadku najlepszy byłby Order Podejmowania Decyzji, gdybyśmy
taki mieli w menu. Bo różne opcje to już, łohohoho, od dawna były
rozważane. Ale wreszcie towarzyszka Wileńska wzięła i zdecydowała
Nie zdecydowałam, *zaproponowałam* żeby się przenieść w to miejsce. Zadecyduje o tym czy się tutaj przenosimy tylko Churał Ludowy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.