Re: Zrzeczenie się obywatelstwa

Alojzy Pupka
 

czw., 2 sie 2018 o 16:01 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał(a):

(czy ja powinnam teraz coś zrobić czy nie?)
Owszem, Towarzyszko! Wydać postanowienie o odebraniu obywatelstwa:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienia_Cenzora

Ewentualnie spróbować namówić tow. Ipanienkę do zmiany decyzji ;(

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.