Re: Zrzeczenie się obywatelstwa

Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

W dniu 03.08.2018 o 18:09, Alojzy Pupka pisze:
Owszem, Towarzyszko! Wydać postanowienie o odebraniu obywatelstwa:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienia_Cenzora
Heh, zauważyłam właśnie że chyba jako jedyna w takich przypadkach nie ‘odbierałam’ obywatelstwa tylko ‘stwierdzałam utratę’. Jak dla mnie to drugie ma tutaj największy sens.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.