Postanowienie Cenzorki numer 25 o utracie obywatelstwa (J. Ipanienko)

Ola Kaarina Isadora Hughson
 

GWS, 5 sierpnia 2018 r.

1. Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu stwierdzam
utratę obywatelstwa wandejskiego przez tow. Jezusa Ipanienkę na skutek
zrzeczenia się.

2. Poucza się Towarzysza, że szerzenie ideałów wandokomunizmu i praca
na rzecz propagowania prawdziwie wandnej muzyki wśród zdegenerowanych
mas ludzkich w krajach monarchofaszystowskich nie wymaga zrzekania się
wandejskiego obywatelstwa. Nigdzie nie jest to napisane. Szejm on ju
krejzi piryt.

3. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.--
(-)
Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.