Re: Postanowienie Cenzorki numer 25 o utracie obywatelstwa (J. Ipanienko)


Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

W dniu 05.08.2018 o 22:08, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
GWS, 5 sierpnia 2018 r.
1. Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu stwierdzam
utratę obywatelstwa wandejskiego przez tow. Jezusa Ipanienkę na skutek
zrzeczenia się.
2. Poucza się Towarzysza, że szerzenie ideałów wandokomunizmu i praca
na rzecz propagowania prawdziwie wandnej muzyki wśród zdegenerowanych
mas ludzkich w krajach monarchofaszystowskich nie wymaga zrzekania się
wandejskiego obywatelstwa. Nigdzie nie jest to napisane. Szejm on ju
krejzi piryt.
3. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
No i ładnie.

Szcziszczat toszczarzyszka Cenzorka!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.