Test Testowicz Testow


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

Włączyłam właśnie na liście opcję 'Seperate Message Footers' i chcę zobaczyć co to daje.

Move along, nothing to see here.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.