Re: Lista na stronie działa

Alojzy Pupka
 

W dniu 21 marca 2018 13:04 użytkownik Polyna V. <vilene@...> napisał:

Nie zdecydowałam, *zaproponowałam* żeby się przenieść w to miejsce.
Zadecyduje o tym czy się tutaj przenosimy tylko Churał Ludowy.
Churał zdecyduje czy drugą nogę, która stoi wciąż na Gierku, podnieść
i przesunąć też tutaj. Ale ktoś musiał podjąć DECYZJĘ o postawieniu
tej pierwszej nogi i bardzo dobrze!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.