Re: Test Testowicz Testow


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 08.08.2018 o 08:29, Alojzy Pupka pisze:
I co? Co daje?
Tyle że nie wycina mi przy odpowiadaniu tego na dole wraz z podpisem.

Więc wyłączyłam to.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.