Re: System Stron Wandejskich 20180809 ‘Joseph Kabila’ wydany


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 09.08.2018 o 19:29, Paulina Laura Emilia pisze:
Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją:
Zapomniałam o jeszcze jednej:

* Poprawiono błąd ukazujący się przy otworzeniu strony głównej w czasie aktualizacji pamięci podręcznej kanałów wyświetlanych na stronie głównej.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.