Re: Lista na stronie działa

Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 21.03.2018 o 14:37, Alojzy Pupka pisze:
Ale ktoś musiał podjąć DECYZJĘ o postawieniu
tej pierwszej nogi i bardzo dobrze!
Ja tylko pokazałam gdzie można postawić.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.