Re: Wandystan: Witam


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,

Thursday, November 4, 2004, 11:32:50 PM, you wrote:

k> Wiec moge dzialac bez konfliktu interesu dla mojej nowej ojczyzny

Mam sie wycofa� z urzedu pos�a.. ?
Bo zosta�em sam z Bartkowiakiem :>

--
Best regards,
MarcusleR mailto:marcusler@tlen.pl

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.