hello?


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

no i co robiemy?
Ten tekst z przeterminowan� ma��onk� bardziej hardcorowy ni� WWO,
gratulujďż˝.
BTW. Czy archiwum tej grupy jest jawne? :>


***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.