Re: Wandystan: hello?


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"


Hello wandystan,

no i co robiemy?
Ten tekst z przeterminowan� ma��onk� bardziej hardcorowy ni� WWO,
gratulujďż˝.
BTW. Czy archiwum tej grupy jest jawne? :>

Nie mog�em si� powstrzyma�.

�adny bluzg na po�egnanie to je ono.

A co robimy? Co chcemy ;)))

Archiwum jest tajne, a ja zastanawiam si�, czy jednak nie powinni�my
wystartyowa� SRLD? :) Komunistyczne pa�stwo w sieci- to by si� mog�o nie�le
sprzeda�. Poza tym bycie ci�g�ym wrzodem na dupie Armina jest wuala.


m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.