Re: Wandystan: e l o


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,

Saturday, November 13, 2004, 9:40:23 AM, you wrote:

nieswiadomi sie smieja..
k> z dnia na dzien ich szanse maleja
k> z dnia na dzien ja powracam na rejon
k> z nadzieja!

ze moda nie og�upi wszystkich.

k> Co w tym wypadku o tych nieswiadomych zdaje sie byc wcale nieglupie;)

:D Nie�wiadomie uda�o mi si� trafi� w sedno ;)***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.