Re: Wandystan: Strona glowna


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,

Tuesday, November 30, 2004, 6:21:02 PM, you wrote:k> http://www.wandystan.work.only.pl/
k> Bedzie sie powiekszac ;d

Jak dla mnie zbyt podobna do WWW Sarmacji..


***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.