Flaga


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Królikotapir <sami-hypia@t...>
wrote:

Poszlo, Wielki Mandragorze.
Doszlo Prześwietny Tytanie Pracy
http://www.wandystan.work.only.pl/flaga.gif

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.