Tow. Marcusler


khandkruper <khand@...>
 

Podobno napisals hymn dla SRLD. Czy mozesz mi go przyslac na maila
albo cos w tym stylu. Czy byly do niego slowa?

Khand
Mandragor Jutrzenki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.