Re: Wandystan: Tow. Marcusler


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Thursday, December 2, 2004, 11:58:49 PM, you wrote:


k> Podobno napisals hymn dla SRLD. Czy mozesz mi go przyslac na maila
k> albo cos w tym stylu. Czy byly do niego slowa?

Nie ma dla niego s��w i pewnie nie b�dzie, no chyba, �e kto� jest
taki elo i uda mu si� dopasowa� s�owa do NIEZWROTKOWEJ :) "melodii".
A hymn idzie na priv.


***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.