witam


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Witajcie,

Właśnie zrzekłem się funkcji sędziego Sądu Najwyższego Sarmacji. Zrezygnowałem również z sarmackiego obywatelstwa. Aktualnie swoją wirtualną przyszłość wiążę z Wandystanem.


Krzysiek Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.