Re: Wandystan: Propozycja rezolucji mandragorów


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ja Towarzysze widz�c wniosek ksi�cia do IS sam z�o�y�em rezygnacj� zar�wno z
s�dziego jak i obywatelstwa.

Towarzysz Krzysiek Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.