Re: Wandystan: Dwie propozycje


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,

Saturday, December 4, 2004, 12:40:17 AM, you wrote:

K> GENIALNE!!!!!!

K> B�dziemy nosi� b��kitne wst��eczki w klapach i skandowa� "KONSTYTUCJA!
K> KONSTYTUCJA!"

K> I zaapelujemy o okr�g�y st�.

LOL :D
<szuka b��kitnej wst��eczki>

***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.